ฟองน้ำอัด ซับเสียงห้อง

ฟองน้ำอัด ซับเสียงห้อง
ใช้บุผนัง นิยมใช้ซับไว้ในผนังเบาของห้อง ช่วยลดเสียงออกไปด้านนอกได้ดี หรือใช้บุก่อนติดแผ่นซับเสียงรังไข่อีก 1 ชั้นได้ เพื่มสมรรถภาพในการช่วยดูดซับเสียงให้ดีมากขึ้น

ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร (2 ตารางเมตร) หนา 0.5 1.0 1.5 2 นิ้ว
มีบริการส่งสินค้าทั่วประเทศ

ฟองน้ำอัด หนา 0.5 นิ้ว ใช้ลองแผ่นซับเสียงบุห้องแผ่นใหญ่ 2 ตารางเมตร ลดเสียงสะท้อน
รหัสสินค้า : 000148
ราคา 125.00

ฟองน้ำอัด หนา 1 นิ้ว ใช้ลองแผ่นซับเสียงบุห้องแผ่นใหญ่ 2 ตารางเมตร ลดเสียงสะท้อน
รหัสสินค้า : 000149
ราคา 250.00

ฟองน้ำอัด หนา 1.5 นิ้ว ใช้ลองแผ่นซับเสียงบุห้องแผ่นใหญ่ 2 ตารางเมตร ลดเสียงสะท้อน
รหัสสินค้า : 000150
ราคา 360.00

ฟองน้ำอัด หนา 2 นิ้ว ใช้ลองแผ่นซับเสียงบุห้องแผ่นใหญ่ 2 ตารางเมตร ลดเสียงสะท้อน
รหัสสินค้า : 000151
ราคา 429.00

Showing all 4 results