พรมอัดเรียบ สีเทาขาว

พรมอัดเรียบ สีเทาขาว


พรมอัดเรียบสีเทาขาว หนา 2.8 มิลลิเมตร
พรมสีเทาขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
การจัดวางผังพรมอัดเรียบห้องรับแขกสามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบดังนี้
- เน้นจุดศูนย์กลาง
- เน้นการสนทนา
- เนน้ พื้นที่สำหรับเด็ก
- เน้นความสมดุล
- เน้นความสมมาตร
พรมอัดเรียบสีเทาขาว   กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)
มีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ


การจัดวางพรมอัดเรียบสีเทาขาว ห้องรับแขกควรอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้งายที่สุด เพื่อที่แขกไปใครมากจะมาอยที่บริเวณน้ีไม่เข้าไปในบ้านส่วนที่ค่อนขา้งเป็นส่วนตัว แต่ขณะเดียวกนัก็ไม่ควรอยู่ตำ แหน่งที่ต้องเดินผ่านเข้าห้องรับแขกเพื่อไปส่วนอื่นในบ้าน เพื่อ ไม่ให้รบกวนแก่ผู้ที่ใชง้านอยู่ในห้อง ห้องรับแขกควรอยู่ตำแหน่งที่มีการมองเห็นทิวทัศน์ดีที่สุดในบ้าน เพราะการใช้งานที่ค่อนข้างนานและเพื่อสร้างความสบายตาสบายใจต่อผู้มาเยี่ยมเยือน


คุณสมบัติพรมอัดเรียบสีเทาขาวพรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่นพรมอัดเรียบสีเทาขาวพรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย
พรมอัดเรียบสีเทาขาว


!!!โปรโมชั่นพิเศษปีนี้!!!

ซื้อพรมขนาดและสีใดก็ได้ 9 ม้วนขึ้นไป รับสิทธิ์ซื้อเทปกาวติดพรมขนาดหน้ากว้างเดียวกัน ยาว 50 เมตร ซื้อ 10 ม้วน แถม 2 ม้วน หมดเขตถึงสิ้นปีนี้


กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน ราคา 1649 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน  19 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1629

ซื้อ พรมยกม้วน  30  ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1599 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน  50 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1569

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1549

กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน 2380 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 9 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ2375 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 39 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2370 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2230

ซื้อ พรมยกม้วน 120 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2199

มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results