พรมอัดเรียบ สีน้ำเงิน

พรมอัดเรียบ สีน้ำเงิน


พรมอัดเรียบสีน้ำเงิน หนา 2.8 มิลลิเมตร
พรมอัดสีน้ำเงิน กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
พรมอัดกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)


!!!โปรโมชั่นพิเศษปีนี้!!!

ซื้อพรมขนาดและสีใดก็ได้ 9 ม้วนขึ้นไป รับสิทธิ์ซื้อเทปกาวติดพรมขนาดหน้ากว้างเดียวกัน ยาว 50 เมตร ซื้อ 10 ม้วน แถม 2 ม้วน หมดเขตถึงสิ้นปีนี้


กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน ราคา 1649 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 19 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1629

ซื้อ พรมยกม้วน 30  ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1599 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 50 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1569

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไปราคา ม้วนละ 1549

กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 1 ม้วน 2380 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 9 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ2375 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 39 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2370 บาท

ซื้อ พรมยกม้วน 90 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2230

ซื้อ พรมยกม้วน 120 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 2199


สีน้ำเงิน สีฟ้า
เป็นสีของความไว้วางใจและความสงบสุข มันแสดงให้เห็นถึงความภักดีและความซื่อสัตย์ตลอดจนความอนุรักษ์นิยมและความสามารถในการคาดเดา สิ่งนี้มีผลตรงกันข้ามกับสมองมากกว่าสีแดง สีน้ำเงินเป็นสีที่สงบ ลดความตึงเครียด และความกลัว ชะลออัตราชีพจร และลดความอยากอาหาร ในขณะเดียวกันสีน้ำเงิน และสีฟ้าสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดปัญญาและอุดมคติที่สูงขึ้น แต่ก็จริงใจสงวนไว้และเงียบ ความเย็นของมันสร้างความรู้สึกปลอดภัย

สีน้ำเงินจึงเป็นสีที่คนทั่วไปนิยมใช้มากที่สุด ในการใช้เพื่อให้คนรู้สึกปลอดภัย นิยมใช้ในเครื่องแบบธุรกิจและสายการบิน มันเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ สุจริตและความน่าเชื่อถือจึงช่วยในการสร้างความภักดีของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


พรมอัดเรียบ สีน้ำเงิน สำหรับอาคารที่พักอาศัยคือสถานที่อยู่ส่วนตัวของบุคคล หรือการอยู่รวมกนัของครอบครัว เพื่อการใช้ชีวิตในการดำรงอยู่ ที่เป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ของชีวิต ขนาดของที่พักอาศ้ยอาจเป็นบ้าน หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ
 คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดสีน้ำเงิน เป็นลักษณะอาคารสูงหลายชั้น เป็นที่พักอาศัย ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้หลายครอบครัว มีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเดินส่วนกลาง บันไดลิฟต์สระว่า ยน้าห้องออกกา ลังกาย การก่อสร้างอาคารชุดสามารถทา ไดโ้ดยใชพื้นที่ไม่มาก แต่สามารถอยู่อาศัยได้หลายคนจึงทา ให้นิยมสร้างในที่ชุมชนหรือในเมืองใหญ่ ที่มีที่ดินและราคาแพง การจัดพื้นที่ภายในอาคารชุดมีส่วยใชส้อยต่าง ๆ เหมือนบา้นพกัอาศ้ยทั่ว ๆ ไป คือ มีส่วนนอน รับประทานอาหารห้องน้า และพ้กผ่อน หรือจ้ดเป็นส่วนเอนกประสงค์การตกแต่งจะแตกต่างกันบ้างที่มีจำนวนและขนาดของเครื่องเรือน ที่ต้องจา กัดเพราะพื้นที่น้อย


พรมอัดสีน้ำเงินมีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติพรมอัดเรียบสีน้ำเงิน พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่นพรมอัดสีน้ำเงิน พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results