พรมอัดเรียบ สีน้ำเงิน

พรมอัดเรียบ สีน้ำเงิน


พรมอัดเรียบสีน้ำเงิน หนา 2.8 มิลลิเมตร
พรมอัดสีน้ำเงิน กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)
พรมอัดกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)


พรมสีน้ำเงินกว้าง 1.5 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ (สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท)
ซื้อ 1 ม้วน ราคา 1649 บาท
ซื้อ 9 ม้วนขึ้นไป ราคา 1599 บาท
ซื้อ 19 ม้วนขึ้นไป ราคา 1549 บาท
ซื้อ 30 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1490 บาท
ซื้อ 40 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1480 บาท
ซื้อ 80 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1470 บาท
ซื้อ 100 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1459 บาท
ซื้อ 200 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1447 บาท
ซื้อ 300 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1434 บาท
ซื้อ 400 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1420 บาท
ซื้อ 500 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1405 บาท
ซื้อ 600 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1389 บาท
ซื้อ 700 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1372 บาท
ซื้อ 800 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1354 บาท
ซื้อ 900 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1335 บาท
ซื้อ 1000 ม้วนขึ้นไป ราคาม้วนละ 1315 บาท


พรมอัดเรียบสีน้ำเงินกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 156 บาท ขั้นต่ำ 3 เมตร สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 165 บาท
1 ม้วน 2490 บาท
2 ม้วน 2450 บาท
9 ม้วน 2399 บาท
40 ม้วน 2349 บาท
50 ม้วน 2329 บาท
100 ม้วน 2318 บาท
200 ม้วน 2306 บาท
300 ม้วน 2293 บาท
400 ม้วน 2279 บาท
500 ม้วน 2264 บาท
600 ม้วน 2248 บาท
700 ม้วน 2231 บาท
800 ม้วน 2213 บาท
900 ม้วน 2194 บาท
1000 ม้วน 2174 บาท


พรมอัดเรียบ สีน้ำเงิน สำหรับอาคารที่พักอาศัยคือสถานที่อยู่ส่วนตัวของบุคคล หรือการอยู่รวมกนัของครอบครัว เพื่อการใช้ชีวิตในการดำรงอยู่ ที่เป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ของชีวิต ขนาดของที่พักอาศ้ยอาจเป็นบ้าน หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ
 คอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดสีน้ำเงิน เป็นลักษณะอาคารสูงหลายชั้น เป็นที่พักอาศัย ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้หลายครอบครัว มีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ทางเดินส่วนกลาง บันไดลิฟต์สระว่า ยน้าห้องออกกา ลังกาย การก่อสร้างอาคารชุดสามารถทา ไดโ้ดยใชพื้นที่ไม่มาก แต่สามารถอยู่อาศัยได้หลายคนจึงทา ให้นิยมสร้างในที่ชุมชนหรือในเมืองใหญ่ ที่มีที่ดินและราคาแพง การจัดพื้นที่ภายในอาคารชุดมีส่วยใชส้อยต่าง ๆ เหมือนบา้นพกัอาศ้ยทั่ว ๆ ไป คือ มีส่วนนอน รับประทานอาหารห้องน้า และพ้กผ่อน หรือจ้ดเป็นส่วนเอนกประสงค์การตกแต่งจะแตกต่างกันบ้างที่มีจำนวนและขนาดของเครื่องเรือน ที่ต้องจา กัดเพราะพื้นที่น้อย
พรมอัดสีน้ำเงินมีทั้งหมด 9 สี ได้แก่ สีแดงสด สีแดงดำ สีเขียวสด สีเขียวดำ สีน้ำเงิน สีน้ำเงินดำ สีดำ สีเทาขาว สีเทาดำ
คุณสมบัติพรมอัดเรียบสีน้ำเงิน พรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี
จุดเด่นพรมอัดสีน้ำเงิน พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย


มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 1.5 เมตร ทั่วประเทศ 200 บาท
ค่าจัดส่งพรมอัดเรียบหน้ากว้าง 2 เมตร ทั่วประเทศ 250บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 1.5เมตร ทั่วประเทศ 300บาท
ค่าจัดส่งพรมลูกฟูกหน้ากว้าง 2เมตร ทั่วประเทศ 350 บาท
หมายเหตุ: จัดส่งเกินกว่า20ม้วน ค่าจัดส่งข้างต้น -20 บาทต่อม้วน
จัดส่งในกรุงเทพพรม1.5เมตรไม่เกิน3ม้วน ปักหมุดลาล่ามูฟเป็นรถ5ประตู
จัดส่งในกรุงเทพพรมหน้ากว้าง2เมตร เกินกว่า2ม้วน ปักหมุดเป็นรถกระบะ

Showing all 2 results