ติดตั้งพรม รื้อถอนพรมเก่า

ติดตั้งพรม รื้อถอนพรมเก่า
ติดตั้งพรม รื้อถอนพรมเก่า

ติดตั้งพรม พื้นที่ 0-50 ตารางเมตร (ราคาเหมาช่าง)
รหัสสินค้า : 000132
ราคา 3,500.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 51-149 ตารางเมตร
รหัสสินค้า : 000133
ราคา 70.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 150-249 ตารางเมตร
รหัสสินค้า : 000134
ราคา 65.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 250-349 ตารางเมตร
รหัสสินค้า : 000135
ราคา 60.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 350-449 ตารางเมตร
รหัสสินค้า : 000136
ราคา 55.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 450-599 ตารางเมตร
รหัสสินค้า : 000252
ราคา 50.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 600 ตารางเมตรขึ้นไป
รหัสสินค้า : 000253
ราคา 45.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 800 ตารางเมตรขึ้นไป
รหัสสินค้า : 000256
ราคา 40.00

ติดตั้งพรม พื้นที่ 1000 ตารางเมตรขึ้นไป
รหัสสินค้า : 000257
ราคา 35.00

Showing all 9 results