พรมอัดเรียบ

พรมอัดเรียบ สีขาว

พรมอัดเรียบ สีขาว ขาย พรม อัด เรียบ พรม ปู พื้น อัด เรียบ เนื้อพรมหนาแน่น พรมอัดเรียบสีขาว เหมาะสำหรับจัดบูท พรมงานแต่ง ปูทางเดิน งานพิธีต่างๆ

พรมอัดเรียบ สีชมพู

พรมอัดเรียบ สีชมพู มีหน้ากว้าง 1.5x25 และ 2x25 เมตร เหมาะสำหรับงาน แต่งงาน พรมปูฉากถ่ายรูป พรมปูทางเดิน พรมถ่ายสินค้า พรมอัดเรียบสีชมพู

พรมอัดเรียบ สีน้ำตาล

พรมอัดเรียบ สีน้ำตาล มีฟีลม์กันฝุนตลอดคความยาวพรม 1 ด้าน กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร แบ่งขายเมตรละ 117 บาท ไม่มีขั้นต่ำ สีขาวและสีพิเศษอื่นๆ เมตรละ 135 บาท

พรมอัดเรียบ สีฟ้า

พรมอัดเรียบ สีฟ้า หนา 2.8 มิลลิเมตร ม้วนใหญ่กว่า หนากว่า ขนาดหน้ากว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) ขนาดหน้ากว้างกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)พรมอัดเรียบ สีฟ้า พรมปูพื้น พรมปูพื้นงานแต่ง พรมปูฉากถ่ายภาพ

พรมอัดเรียบ สีดำ

าดพรมอัดเรียบสีดำ กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)จุดเด่น พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ

พรมอัดเรียบ สีน้ำเงิน

พรมอัดเรียบสีน้ำเงิน หนา 2.8 มิลลิเมตร พรมอัดสีน้ำเงิน กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) พรมอัดกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)จุดเด่น พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ

พรมอัดเรียบ สีเขียว

พรมอัดเรียบ สีเขียว สีพื้น หนา 2.8 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)จุดเด่น พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะพรมอัดเรียบราคาถูก เหมาะสำหรับใช้ปูทางเดิน งานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ งานแฟร์ งานโชว์สินค้า โต๊ะสนุกเกอร์ เนื้อพรมละเอียดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานมากกว่า 4 ปี

พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ

พรมอัดเรียบ สีเขียวปนดำ พรมปูพื้น พรมปูงานต่างๆ พรมปูฉากถ่ายรูป หนา 2.8 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)จุดเด่น พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ

พรมอัดเรียบ สีครีม

พรมอัดเรียบ สีครีม หนา 2.8 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)จุดเด่น พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ

พรมอัดเรียบ สีเทาดำ

พรมอัดเรียบ สีเทาดำ พรมอัดเรียบสีเทาดำ GC10 หนา 2.8 มิลลิเมตร ม้วนใหญ่กว่า หนากว่า ขนาดพรมอัดเรียบสีเทาดำกว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)

พรมอัดเรียบ สีเทาขาว

พรมอัดเรียบสีเทาขาว หนา 2.8 มิลลิเมตร พรมสีเทาขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร)จุดเด่นพรมอัดเรียบสีเทาขาวพรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย

พรมอัดเรียบ สีเทาอ่อน

พรมอัดเรียบ สีเทาอ่อน พรมอัดเรียบ พรมจัดบูท สีเทาพาสเทล ขนาด 1.5×25 เมตร เนื้อพรมหนาแน่น ละเอียดเป็นพิเศษ สีสดสวยงามเท่ากันทั้งผืน เหมาะสำหรับจัดบูท จัดงานอีเว้นท์ งานแสดงสินค้า ปูทางเดิน งานพิธีต่างๆ ราคาม้วนละ 1,649 บาท

พรมอัดเรียบ แดงปนดำ

พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำกว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)จุดเด่น พรมอัดเรียบ สีแดงปนดำ พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ ปูได้สบายไม่ต้องระวังมาก ปูง่าย หน้ากว้าง1.5x25 ม้วนละ 1649 บาท หน้ากว้าง 2x25 เมตร ม้วนละ 2490 บาท

พรมอัดเรียบ สีแดงสด

พรมอัดเรียบ สีแดงสด GC01 หนา 2.8 มิลลิเมตร ม้วนใหญ่กว่า หนากว่า ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)จุดเด่น พรมมีแร็ปพลาสติกกันเลอะก่อนเปิดใช้งาน ไม่ต้องกังวลว่าพรมจะเลอะ พรมอัดเรียบบ สีแดงสด หน้ากว้าง 1.5x25 ม้วนละ 1649 หน้ากว้าง 2x25 ม้วนละ 2490 บาท

พรมอัดเรียบ สีแดงเข้ม

พรมอัดเรียบ สีแดงเข้ม พรมจัดบูท พรมปูงานอีเว้นท์ สีแดงเข้ม ขนาด 1.5×25 เมตร เนื้อพรมหนาแน่น ละเอียดเป็นพิเศษ สีสดสวยงามเท่ากันทั้งผืน เหมาะสำหรับจัดบูท จัดงานอีเว้นท์ พรมอัดเรียบสีพื้น หนา 2.8 มิลลิเมตร ขนาดหน้ากว้าง 1.5×25 (37.5 ตารางเมตร) ขนาดหน้ากว้าง 2×25 (50 ตารางเมตร)

พรมลูกฟูก

พรมลูกฟูก สีน้ำเงิน

พรมลูกฟูก สีน้ำเงิน พรมอัดลอน สีน้ำเงิน หนา 5-6 มิลลิเมตร พรมลูกฟูก สีดำขนาดหน้ากว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) พรมลูกฟูก สีดำหน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)กว้างพรมลูกฟูก สีดำ 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร ราคาม้วนละ 3150 บาท กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ราคาม้วนละ 5,400 บาท

พรมลูกฟูก สีดำ

พรมลูกฟูก สีดำ พรมอัดลอน หนา 5-6 มิลลิเมตร ขนาดหน้ากว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) ขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร) กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 3150 บาท กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 5,400 บาท

พรมลูกฟูก สีเทาขาว

พรมลูกฟูกพรมขนฟูนุ่ม ขนาด 1.5×25 เมตร หนา 5.6 มิล เนื้อพรมหนาแน่น ละเอียดเป็นพิเศษ สีสดสวยงามเท่ากันทั้งผืนกว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร พรมลูกฟูก ราคา ม้วนละ 3150 บาทหน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 5,400 บาท

พรมลูกฟูก สีเขียว

พรมลูกฟูก สีเขียว พรมอัดลอน หนา 5-6 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) พรมลูกฟูกสีเขียวขนาดหน้ากว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร พรมลูกฟูก สีเขียวราคาม้วนละ 3150 บาทกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 5,400 บาท

พรมลูกฟูก สีแดง

พรมลูกฟูก สีแดงเข้ม พรมอัดลอน หนา 5-6 มิลลิเมตร โรงงานผลิตพรมลูกฟูก สีแดงเข้มขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร กว้าง1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร)กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 3150 บาทกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 5,400 บาท

พรมลูกฟูก สีเทาดำ

พรมอัดลอน หนา 5-6 มิลลิเมตร ขนาด กว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร (37.5 ตารางเมตร) กว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร (50 ตารางเมตร).หน้ากว้าง 1.5 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 3150 บาทกว้าง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ม้วนละ 4230 บาท

พรมแผ่น Carpet tile 50x50cm

พรมแผ่นมีความหนาที่ 5-6 มิลลิเมตร เนื้อพรมหนาแน่นกว่าพรมทั่วๆไป สีสวยงาม ดูแลรัษาง่าย เหมาะสำหรับปูออฟฟิต สำนักงาน อาคารต่างๆ ฟิตเนส ห้องพัก โรงแรม ทางเดิน อายุการใช้งานของพรมแผ่นรุ่นนี้ ใช้งานได้ทนทานมากกว่า 5-10 ปี ใช้กาวยางในการติดตั้ง พรมแผ่นจะมีขนาด กว้าง 50 ยาว 50 ซม. 1 กล่องมี 5 ตรม. (20 แผ่น)

พรมเช็ดเท้า Welcome

พรมเช็ดเท้า Welcome 40×60 พรม เช็ดเท้า Welcome 50×70 พรม เช็ดเท้า Welcome 60×80 พรม เช็ดเท้า Welcome 80×120

แผ่นซับเสียง ฟองน้ำรังไข่

แผ่นซับเสียงฟันปลา Triplesix สีเทาอ่อน ขนาด 0.45×1.20 เมตร หนา 1 นิ้ว ค่า Den 18 แผ่นซับเสียงฟันปลา Triplesix สีเทาเข้ม ขนาด 0.45×1.20 เมตร หนา 1 นิ้ว ค่า Den 20แผ่นซับเสียง ฟองน้ำซับเสียงรังไข่สีเทาอ่อนออกขาว Triple Six ใช้บุห้องซ้อมดนตรี ห้องดูหนัง แผ่นซับเสียงรังไข่สีเทาดำหรือสีเทาเข้ม ฟองน้ำรังไข่ Triple Six ค่า Den 20

เทปติดพรม

เทปกาวติดพรม HUG คุณภาพที่ดีที่สุด สำหรับงานพรมหรืองานที่ต้องการความแน่น แต่ยังลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาวไว้บนพื้นหรือชื้นงานของท่าน ผลิตด้วยวัสดุอย่างดี เนื้อเทปเหนียวแน่น ไม่ขาดง่าย HUG ได้ออกแบบเนื้อเทปให้เป็นตารางตาข่าย ทำให้เทปทุกม้วนของ HUG มีความพิเศษกว่ายี่ห้ออื่น ใช้แล้วง่ายต่อการทำงาน ราคาถูก ซื้อเยอะมีราคาส่ง

กาวยางติดพรม

กาวปูพรม กาวยางติดพรม ยี่ห้อ Triplesix ติดฟองน้ำ ติดพรม ติดตั้งพรมถาวรได้ เป็นกาวปูกระเบื้องยางได้กาวยางติดพรม การติดประสาน (adhesion) เป็นกรรมวิธีที่ทำให้วัสดุที่เป็นของแข็งติดกันด้วยวัสดุ เชื่อมติด (หรือกาว) ซึ่งมักจะเป็นแผ่นบางต่อเนื่อง ในการติดกาวส่วนใหญ่ต้องเตรียมผิวให้สะอาด และขรุขระหรือเรียบเสมอกัน

ติดตั้งพรม รื้อถอนพรมเก่า

บริการติดตั้งพรมโดยช่างมืออาชีพ ผลงานมีคุณภาพ ร้านจีอายคาร์เปทรับบริการปูพรม ติดตั้งพรม อาคาร สำนักงาน ออฟฟิต โรงแรม งานอีเว้นท์ งานโชว์สินค้า ไบเทคบางนา ศูนย์ประชุม และอีกหลายๆงาน ลูกค้าสามารถเลือกวิธีติดได้ ติดตั้งแบบชั่วคราว (ลอกออกได้) หรือ ติดตั้งแบบถาวร

วันหยุดประจำปี

ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์

มกราคม 1,2,3

เมษายน 13,14,15

พฤษภาคม 1

กรกฎาคม 28

สิงหาคม 12

พฤศจิกายน 21

30,31 ธันวาคม – 1,2,3 มกราคม 

 

ติดต่อเรา

สาขา บางนา

Tel : 096-702-5656